Get Adobe Flash player

Rocznik 1

Rocznik 2

Rocznik 3

Rocznik 4

Rocznik 5

Rocznik 6

Rocznik 7

Rocznik 8

Rocznik 9

ISSN: 1897-7685

Wydawca: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju

Częstotliwość: Rocznik

Rocznik Muzeum Papiernictwa to naukowe pismo dusznickiego muzeum, wydawane od 2007 r. Celem periodyku jest:

  • upowszechnianie wiedzy o historii papiernictwa,
  • popularyzowanie historii Dusznik-Zdroju i pobliskich terenów związanych w przeszłości z miastem Duszniki-Zdrój,
  • popularyzowanie wiedzy o dusznickim młynie papierniczym i działającym w nim Muzeum Papiernictwa, jako ważnej dla regionu atrakcji turystycznej,
  • dokumentowanie działalności muzeum,
  • inspirowanie czytelników do poszerzanie wiedzy o w/w zagadnieniach.

Rocznik Muzeum Papiernictwa to naukowe pismo dusznickiego muzeum, wydawane od 2007 r. Celem periodyku jest:

  • upowszechnianie wiedzy o historii papiernictwa,
  • popularyzowanie historii Dusznik-Zdroju i pobliskich terenów związanych w przeszłości z miastem Duszniki-Zdrój,
  • popularyzowanie wiedzy o dusznickim młynie papierniczym i działającym w nim Muzeum Papiernictwa, jako ważnej dla regionu atrakcji turystycznej,
  • dokumentowanie działalności muzeum,
  • inspirowanie czytelników do poszerzanie wiedzy o w/w zagadnieniach.

Pismo adresowane jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych historią przemysłu (nie tylko papierniczego), dziejami regionu, miłośników Dusznik-Zdroju i Muzeum Papiernictwa. Wiele materiałów znajdą w nim osoby zainteresowane rozwojem turystyki, jak też sami turyści odwiedzający Muzeum Papiernictwa. Z racji podejmowania tematów dotyczących wyrobu papieru Rocznik polecany jest bibliologom oraz bibliofilom.

Dzięki zamieszczanym w piśmie streszczeniom artykułów w j. angielskim i niemieckim, tematyka przez nie prezentowana jest dostępna dla odbiorców z zagranicy. Wyrażamy nadzieję, że pismo zainteresuje Niemców związanych przed 1945 r. z Bad Reinerz i okolicznymi miejscowościami, którzy informacje o dawnej ojczyźnie oraz o młynie papierniczym czerpią głównie z przedwojennych opracowań. Osobom tym  w mniejszym stopniu znane są powojenne losy Dusznik-Zdroju i Muzeum Papiernictwa.